1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(26)'2010
  5. Математична модель фукціонування хемостата з урахуванням керуючих дій

Математична модель фукціонування хемостата з урахуванням керуючих дій

О.М. Воскобойнік, С.М. Герасін, Н.О. Матійченко
Анотації на мовах:


Анотация: Запропонована математична модель взаємодії в хемостаті типа Міхаеліса-Ментен двох видів мікроорганізмів. Досліджуються сталі процеси в керованому хемостаті в результаті зміни величини вхідного потоку живильного субстрату (розглянуто постійний та періодичний випадок). Знайдені всі стаціонарні стани даної системи, які описують можливі результати взаємодії популяцій.


Ключові слова: хемостат, модель Міхаєліса-ментен, управління вхідним потоком, стаціонарні стани