1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(26)'2010
  5. Синтез алгоритмів і структур пристроїв формування лінійно-частотномодульованих діаграм спрямованості

Синтез алгоритмів і структур пристроїв формування лінійно-частотномодульованих діаграм спрямованості

К.С. Козелкова
Анотації на мовах:


Анотация: Запропонований підхід до побудови системи формування лінійно-частотномодульованої діаграми спрямованості, при якому представлення діаграми поряд Котельникова задає відразу ж і структуру системи формування діаграми спрямованості.


Ключові слова: амплітудно-фазовий розподіл, астотномодульована діаграма, просторово-часові сигнали