1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(26)'2010
  5. Ефективний підхід до імітаційного моделювання гомеостатичних систем

Ефективний підхід до імітаційного моделювання гомеостатичних систем

С.І. Лапта, О.І. Соловйова, С.С. Лапта
Анотації на мовах:

Запропоновано новий компартментний, функціонально-структурний підхід до імітаційного моделювання гомеостатичних систем, поширених у різних областях природи, техніки та суспільних відносин. Отримано новий клас математичних моделей систем із саморегуляцією одновимірної змінної виходу у разі її виведення з рівноважного стану під дією зовнішнього збурюючого фактора, що узагальнює функціональну модель Н. Вінера “чорної скриньки”. Ефективність нового підходу продемонстровано на прикладі найбільш експериментально дослідженої фізіологічної системи регуляції вуглеводного обміну.
Ключові слова: імітаційне моделювання, параметрична ідентифікація, післядія у саморегуляції, гомеостатична система, компартмент