1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(26)'2010
  5. Математична модель підсистеми управління і обслуговування в багатопротокольному вузлі зв'язку

Математична модель підсистеми управління і обслуговування в багатопротокольному вузлі зв'язку

Є.В. Мелешко
Анотації на мовах:


Анотация: Проведений аналіз відомих алгоритмів управління чергами в багатопротокольних вузлах зв'язку. Розглянутий граф станів підсистеми управління і математична модель підсистеми управління і обслуговування в багатопротокольному вузлі зв'язку. Отримані аналітичні вирази, що дозволяють оцінити імовірнісно-тимчасові характеристики модельованої системи, зокрема варіацію часу доставки інформаційного пакету від сумарної інтенсивності мультисервисного інформаційного потоку. Досліджені залежності варіації часу доставки інформаційного пакету від імовірнісно-тимчасових характеристик телекомунікаційних мереж.


Ключові слова: телекомунікаційні мережі, ідентифікація трафіку, підсистема управління і обслуговування