1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(26)'2010
  5. Огляд інформаційних засобів для моделювання систем масового обслуговування в роздрібній торгівлі

Огляд інформаційних засобів для моделювання систем масового обслуговування в роздрібній торгівлі

Б. Роца, О.В. Дорохов
Анотації на мовах:

Розглянуто проблеми обслуговування черг покупців на торгівельних підприємствах. Проведено аналіз видів та засобів комп’ютерного моделювання систем масового обслуговування. Обґрунтовано доцільність використання для моделювання черг пакета імітаційного моделювання Arena.
Ключові слова: комп’ютерне моделювання, система масового обслуговування, роздрібна торгівля