1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(26)'2010
  5. Бізнес-модель і базові правила синтезу системи процесного управління підприємством

Бізнес-модель і базові правила синтезу системи процесного управління підприємством

С.В. Тупкало, В.Н. Тупкало
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядається підхід до рішення задачі оптимізації організаційних структур процесно-орієнтованих підприємств. Сформульовано поняття "Правильна процесно-орієнтована система управління підприємством".


Ключові слова: процесний підхід до управління, організаційна структура, бізнес-процес, піраміда менеджменту, бізнес-модель підприємства, правильна система управління