1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(26)'2010
  5. Ефективність використання механічної системи з проклацуванням для захисту від вібрацій при експлуатації транспортних засобів

Ефективність використання механічної системи з проклацуванням для захисту від вібрацій при експлуатації транспортних засобів

С.А. Соколовський, Є.М. Грінченко, А.Я. Калиновський, О.М. Яковлєв
Анотації на мовах:

Розглянуто питання використання механічної системи з прощолкуанням в якості додаткової віброзахисної системи при застосуванні на транспортних засобах, призначених для транспортування небезпечних вантажів. На основі проведеного гармонійного аналізу динамічних властивостей віброзахисної системи з використанням інтегрального перетворення Фур'є обгрунтовано можливість її застосування, а також проведена оцінка її ефективності з використанням коефіцієнта віброізоляції.
Ключові слова: віброзахист, механічна система, гармонічний аналіз, амплітудно-частотна характеристика, транспортний засіб