1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(26)'2010
  5. Розробка пропозицій по використанню генераторів з постійними магнітами в енергетичних установках

Розробка пропозицій по використанню генераторів з постійними магнітами в енергетичних установках

В.В. Шевченко, С.В. Підківка
Анотації на мовах:

Розглянуті питання енергозбереження – важливої технічної, економічної і екологічної проблеми, що визначає енергетичну безпеку України. у сучасній енергетиці перспективно використання автономних енергоустановок, максимально наближених до споживача. З урахуванням сучасного розвитку технології виготовлення постійних магнітів для малої енергетики слід розглянути можливість використання генераторів з магнітоелектричним збудженням в енергоустановках.
Ключові слова: енергозбереження, автономна енергосистема, постійні магніти, мала енергетика