Синтез інформаційно-довідкової системи факультету

І.В. Ільїна, О.О. Пантелеєв
Анотації на мовах:

Дано визначення інформаційно-довідкової системи (ІСС), розглянуті сфери застосування, визначені вимоги, які повинні бути виконані при проектуванні і розробки. Формалізований процес функціонування транзакцій при створенні ІДС факультету підготовки студентів (ФПС).
Ключові слова: інформаційно-довідкова система, безпека системи, об'єктний аналіз