1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(27)'2011
  5. Класифікація видів нанозношування по значенню коефіцієнта дисипації зовнішньої енергії, що підводиться, до трібосистеми

Класифікація видів нанозношування по значенню коефіцієнта дисипації зовнішньої енергії, що підводиться, до трібосистеми

В.М. Стадніченко, О.М. Трошін, М.Г. Стадніченко, А.В. Приймак, І.І. Просянік
Анотації на мовах:


Анотация: В статті розглянуто методологія застосування методу акустичної емісії при вирішенні задач діагностики і прогнозування ресурсу трібосистем, що працюють в режимах нанозношування. Розроблений критерій оцінки видів нанозношування. Проведений порівняльний аналіз рівня різних видів нанозношування і їх класифікація в умовах рівноважної і не рівноважної самоорганізації трібосистем.


Ключові слова: трібосистема, нанотехнології, акустична емісія, зношування, класифікація видів нанозношування, дисипація зовнішньої енергії, що підводиться, прогнозування