Оценка различимости векторного сигнала на фоне помех

О. С. Лисицына
УДК 621.391+004.73
Мова статті: російська
Анотації на мовах:

Рассматриваются вопросы оценки различимости векторного сигнала на фоне помех и оценка эффективности применения корреляционного метода обнаружения векторного сигнала в шуме. Определен энергетический выигрыш корреляционного приемника в сравнении с некогерентным приемником. Показано, что при использовании сигнального вектора с «хорошей» АКФ, за счет лучшей различимости на фоне шума, увеличивается радиус зоны радиовидимости.
Ключові слова: АКФ, различимость, помеха, шум
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Лисицына О. С. Оценка различимости векторного сигнала на фоне помех / О. С. Лисицына  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. — 2011. — № 1. — С. 91-95.