Оцінка розрізнення векторного сигналу на фоні перешкод

О.С Лісіцина
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядаються питання оцінки розрізнення векторного сигналу на фоні шуму та оцінка ефективності використання кореляційного методу виявлення векторного сигналу в шумі. Визначено енергетичний виграш кореляційного приймача в порівнянні з некогерентним приймачем. Показано, що при використанні сигнального вектору з «хорошою» АКФб за рахунок кращої розрізненості на фоні шуму, збільшується радіус зони радіовидимості.


Ключові слова: АКФ, розрізненість, перешкода, шум