1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(27)'2011
  5. Комбінований метод вимірювання кута місця цілі в оглядовій РЛС з ФАР

Комбінований метод вимірювання кута місця цілі в оглядовій РЛС з ФАР

М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, В.Г. Карєв, В.А. Дорощук
Анотації на мовах:


Анотация: Для послаблення впливу помилок дискретизації, властивих методу інтервалів спостереження сусідніх пелюсток парціальної діаграми спрямованості (ПДС), на точність вимірювання кута місця цілі (КМЦ) в об зорній радіолокаційній станції (РЛС) з фазованою антенною решіткою (ФАР), в роботі запропонований комбінований метод вимірювання кута місця цілі. Сутність методу складається у використанні при вимірюванні кута місця цілі інформації, закладеної в розмірах пачок імпульсів (метод інтервалів спостереження) і у співвідношенні амплітуд сигналів (амплітудний метод) сусідніх пелюсток ПДС.


Ключові слова: кут місця цілі, парціальна діаграма спрямованості, пелюстка ПДС, азимутальна ширина пачок імпульсів, ефективна поверхня відбиття цілі, частота сигналу опромінення, фазована антенна решітка