1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(27)'2011
  5. Дослідження залежності ефективної теплопровідності нагрітих зон радіоелектронних апаратів від його конструктивних параметрів

Дослідження залежності ефективної теплопровідності нагрітих зон радіоелектронних апаратів від його конструктивних параметрів

А.М. Сінотін А.М., Т.А. Колєснікова
Анотації на мовах:


Анотация: Приведені результати досліджень впливу ефективної теплопровідності нагрітих зон радіоелектронних апаратів на його максимальний перегрів і можливості її підвищення ефективності за рахунок конструктивних змін апарату.


Ключові слова: анізотропія, нагріта зона, ефективна теплопровідність, відносний параметр теплопровідності, коефіцієнт тепловіддачі, форма квадратного бруса