1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(27)'2011
  5. Фактори, що визначають розширення діаграми спрямованості радіолокатора із синтезованою апертурою, і оцінка їхнього спільного впливу на розрізнювальну здатність

Фактори, що визначають розширення діаграми спрямованості радіолокатора із синтезованою апертурою, і оцінка їхнього спільного впливу на розрізнювальну здатність

Б.М. Федотов, О.О. Слюсарчук
Анотації на мовах:


Анотация: Стаття присвячена інтегральній кількісній оцінці впливу факторів, які погіршують потенційну розрізнювальну здатність радіолокаційної станції із синтезуванням апертури. Об'єктивними факторами, які розширюють синтезовану діаграму спрямованості, є, по-перше, відмінності форми діаграми спрямованості приймально-передавальної антени від П-образної. По-друге, усереднення відбитого сигналу по апертурі прийомної антени. І, по-третє, не ідеальність вирівнювання сферичного фронту хвилі зондувальних сигналів. Чисельна оцінка ступеня розширення синтезованої діаграми спрямованості спрощує розрахунок діаграми спрямованості реальної антени, яка забезпечує необхідну розрізнювальну здатність за шляховою дальністю радара із синтезованою апертурою.


Ключові слова: синтезована апертура, розширення діаграми спрямованості антени, розрізнювальна здатність