1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(7)'2012
  5. Структурні схеми управління з використанням додаткових суб’єктів управління

Структурні схеми управління з використанням додаткових суб’єктів управління

Ю.А. Олійник, Я.М. Кожушко, Г.М. Тіхонов
Анотації на мовах:

Розроблені структурні схеми управління, в котрих між суб’єктом управління та об’єктом управління маються додаткові, проміжні i-иї суб’єкти управління. Ці додаткові суб’єкти управління є посередниками, через яких суб’єкт управління управляє об’єктом управління, як що не має можливості безпосередньо впливати на об’єкт управління. Показані зворотні зв’язки, котрі можуть виникати в структурної схемі управління, де заміст одного суб’єкту управління мається декілька суб’єктів управління, послідовно передаючих друг другу управляючий вплив.
Ключові слова: суб’єкт управління, додатковий суб’єкт управління, об’єкт управління, оборотний зв’язок, управляючий вплив