1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(27)'2011
  5. Випромінювання послідовностей багаточастотних просторово-часових сигналів циліндричними фазованими антенними решітками з заданими характеристиками

Випромінювання послідовностей багаточастотних просторово-часових сигналів циліндричними фазованими антенними решітками з заданими характеристиками

М.М. Ясечко, Г.В. Єрмаков
Анотації на мовах:


Анотация: Визначені часові характеристики послідовності багато частотних просторово-часових сигналів, при яких досягається функціональне ураження радіоелементів вхідних трактів приймальних пристроїв бортових РЛС. Запропонований метод розрахунку додаткового лінійного фазового розподілення для здійснення сканування діаграмою спрямованості циліндричної ФАР по куту місця.


Ключові слова: багаточастотний просторово-часовий сигнал, циліндрична фазована функціональне ураження