1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(27)'2011
  5. Експлуатаційні характеристики елементів структури автоматизованих систем багаторівневого перетворення інформації

Експлуатаційні характеристики елементів структури автоматизованих систем багаторівневого перетворення інформації

С.В. Голуб, А.Ю. Дяченко
УДК 004.9+504.064.3
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Виконується завдання визначення експлуатаційних характеристик індуктивних моделей, зокрема їх меж придатності, як елементів структури автоматизованих систем багаторівневого перетворення моніторингової інформації. Запропоновано метод визначення меж придатності моделей. Експериментально підтверджено ефективність використання описаного методу.


Ключові слова: інформаційна система, моніторинг, модель, експлуатаційні характеристики, генетичний алгоритм
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Голуб С.В., Дяченко А.Ю. Експлуатаційні характеристики елементів структури автоматизованих систем багаторівневого перетворення інформації. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2011. № 1(27). С. 129-131.