1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(27)'2011
  5. Застосування робастних методів аналізу даних при обробці структурних описів

Застосування робастних методів аналізу даних при обробці структурних описів

О.В. Гороховатський, В.О. Гороховатський
Анотації на мовах:


Анотация: Обґрунтовується застосування робастної обробки даних в структурно-ієрархічних методах класифікації зображень. Робастні методи забезпечують стійкість аналізу відеоданих при дії просторових завад. Обговорюються результати експериментальних досліджень.


Ключові слова: класифікація зображень, структурно-ієрархічні методи, характерні ознаки, структурний опис, робастна обробка, вірогідність правильної класифікації