1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(27)'2011
  5. Інформаційна технологія оцінювання стану складних просторово розподілених об’єктів

Інформаційна технологія оцінювання стану складних просторово розподілених об’єктів

Є.І. Кучеренко, І.С. Глушенкова
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто підходи до створення інформаційної технології оцінювання стану об’єкту. Викладено інформаційну технологію оцінювання стану просторово розподілених об’єктів на основі формальної моделі з описом її структури та побудову мережевої моделі з описом матриці переходів і початкового маркування. Виконано аналіз мережевої моделі з наступною модифікацією технологічних процесів. Запропоновано стратегію рішення задачі та описано практичну реалізацію технології оцінювання об’єкту на прикладі земельної ділянки.


Ключові слова: інформаційна технологія, мережева модель, оцінювання стану, просторово-розподілені об’єкти, модифікація, ГІС-технологія