1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(27)'2011
  5. Обчислювальна складність методів кодування та декодування алгебраїчних каскадних згорткових кодів в часовій та частотній області

Обчислювальна складність методів кодування та декодування алгебраїчних каскадних згорткових кодів в часовій та частотній області

С.І. Приходько, О.С. Волков
Анотації на мовах:


Анотация: Пропонуються аналітичні оцінки обчислювальної складності методів кодування та декодування алгебраїчних каскадних згорткових кодів у часовій та частотній області. Показано, що методи кодування та декодування алгебраїчних каскадних згорткових кодів в частотній області на основі ШПФ-алгоритмів Кулі-Т'юкі та Гуда-Томаса дозволяють зменшити обчислювальну складність.


Ключові слова: завадостійке кодування, згорткові коди, каскадні коди, ШПФ-алгоритм, перетворення Фур'є, обчислювальна складність