1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(27)'2011
  5. Дослідження похибки схеми чисельного розв’язку диференціального рівняння з аргументом, що спізнюється

Дослідження похибки схеми чисельного розв’язку диференціального рівняння з аргументом, що спізнюється

О.І. Соловйова, С.І. Лапта, С.С. Лапта, Н.С. Бутенко
Анотації на мовах:


Анотация: Проведено дослідження похибки схеми чисельного розв’язку диференціального рівняння з аргументом, що спізнюється, у вигляді багатокрокової рекурентної формули, отриманої при його розв’язку новим чисельно-аналітичним методом із застосуванням інтерполяційного многочлена Ньютона у кінці таблиці. Обчислення розв’язку за рекурентною формулою при підвищенні порядку інтерполяційного многочлена підтвердило збіжність їх результатів до значення, яке з великою точністю практично досягається на сьомому кроці. При цьому практично завжди достатню точність рахунку забезпечує застосування простої формули лінійної інтерполяції.


Ключові слова: диференціальне рівняння з аргументом, що спізнюється, чисельний аналіз, рекурентна формула, похибка обчислень