Системно-динамічна модель ланцюжків постачань

О.О. Стадник
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається системно-динамічна модель ланцюжків постачань, що дозволяє досліджувати поведінку виробничо-збутової системи в часі і залежно від взаємодії між елементами. Приводяться опис і структура моделі, градація ланок моделі і її змінних. Зроблені виводи про застосування побудованої системи.


Ключові слова: ланцюжок постачань, динамічна система, системно-динамічний підхід, рівні, темпи, запізнювання, рівняння роздрібної ланки