1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(27)'2011
  5. Розробка і дослідження концептуальної моделі джерел помилок в сегменті мобільної мережі зв'язку

Розробка і дослідження концептуальної моделі джерел помилок в сегменті мобільної мережі зв'язку

В.В. Босько, І.А. Березюк, С.Г. Семенов
Тематика статті: Інфокомунікаційні системи
УДК 656.052.46
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Поставлені завдання моделювання джерел перешкод в мобільних телекомунікаційних системах. Визначено аналітичний вираз для розрахунку імовірності помилки на біт в системах з кодовим розділенням каналів за умови впливу адитивного гаусового шуму і інтерференції інформаційних пакетів. Досліджені залежності імовірності помилки на біт від різних параметрів системи. Побудований граф переходів процесу передачі даних по його станах і складена відповідна графу система диференціальних рівнянь Колмогорова.


Ключові слова: ймовірність появи помилок, кодування інформації, мобільний зв'язок, помилки в каналі зв'язку
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Босько В. В. Розробка і дослідження концептуальної моделі джерел помилок в сегменті мобільної мережі зв'язку / В.В. Босько, І.А. Березюк, С.Г. Семенов  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2011. – № 1(27). – С. 177-179.