1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(27)'2011
  5. Деякі питання формоутворення деталей методом пластичного вигину

Деякі питання формоутворення деталей методом пластичного вигину

В.І. Бєляков, М.К. Резниченко, О.Я. Мовшович, В.В. Косенко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто схеми деформації при гнучці і виникаючі при цьому вигинаючи напруги залежно від кута і внутрішнього радіусу вигину, а також пружних властивостей матеріалу заготівки.


Ключові слова: формоутворення деталей, метод пластичного вигину