1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(27)'2011
  5. Про деякі обчислювальні особливості математичних моделей динамічних процесів в об'ємних гідромашинах

Про деякі обчислювальні особливості математичних моделей динамічних процесів в об'ємних гідромашинах

О.К. Фурсенко, М.В. Кайдаш
Анотації на мовах:


Анотация: Проаналізовано особливості математичних моделей робочих процесів в об'ємних гідромашинах. Запропоновано алгоритм їх комп'ютерної реалізації.


Ключові слова: математична модель, диференціальні рівняння, методи чисельної інтеграції, крок інтеграції, об'ємні гідромашини, постійна часу