1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(27)'2011
  5. Розрахунок гармонічних коливань лінійних систем методом Лагранжа другого роду

Розрахунок гармонічних коливань лінійних систем методом Лагранжа другого роду

О.О. Юрченко
УДК 532/534:001.8
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті викладається метод дослідження вимушених коливань механічних систем за допомогою апарата, який заснований на рівняннях Лагранжа другого роду. Розглянуті дискретні системи з n ступенями вільності під дією гармонічних обурюючих сил.


Ключові слова: дискретна система, гармонічна сила, квадратична форма
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Юрченко О.О. Розрахунок гармонічних коливань лінійних систем методом Лагранжа другого роду. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2011. № 1(27). С. 214-216.