1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(27)'2011
  5. Використання штучних нейронних мереж з інтервальною арифметикою при побудові калібрувальної залежності засобу вимірювання

Використання штучних нейронних мереж з інтервальною арифметикою при побудові калібрувальної залежності засобу вимірювання

С.В. Водотика
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається процедура побудови калібрувальних залежностей засобів вимірювання за допомогою штучних нейронних мереж у випадках присутності істотних невизначеностей результатів вимірювань еталонних величин та показань засобів вимірювання. Застосування штучних нейронних мереж також дозволяє врахувати вид закону розподілу за допомогою переходу від оцінок і стандартних невизначеності величин до їх розширених невизначеностей. Описано алгоритм Левенберга-Марквадрта стосовно виховання штучних нейронних мереж, що оперують на основі теорії інтервальної арифтики.


Ключові слова: невизначеність вимірювання, калібрування засобу вимірювання, нейронна мережа