Метод квантифікації цілей воєнного конфлікту

А.А. Адаменко
УДК 519.87
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Запропоновано метод квантифікації головної мети воєнного конфлікту, що дозволяє враховувати як кон’юнктивні, так і диз’юнктивні зв’язки між цілями різних рівнів ієрархії. Метод дозволяє на базі логічної схеми зв’язків між цілями різних рівнів ієрархії з використанням методів логіки антонімів оцінити ступінь досягнення головної мети воєнного конфлікту з урахуванням різнотипності цілей та різновидності зв’язків між ними в умовах нестохастичної невизначеності.


Ключові слова: воєнний конфлікт, квантифікація цілей, логіка антонімів
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Адаменко А. А. Метод квантифікації цілей воєнного конфлікту / А.А. Адаменко  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2011. – № 2(28). – С. 6-9.