1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(28)'2011
  5. Аналіз розвитку польотних ситуацій в авіаційній соціотехнічній системі

Аналіз розвитку польотних ситуацій в авіаційній соціотехнічній системі

Т.Ф. Шмельова, Ю.В. Сікірда
УДК 656.7.086(45)
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Систематизовано і формалізовано фактори, що впливають на людину-оператора авіаційної системи як складної соціотехнічної системи. Проаналізовано значущість індивідуально-психологічних та вплив соціально-психологічних факторів на професійну діяльність людини-оператора в умовах розвитку польотної ситуації від нормальної до катастрофічної. На основі рефлексивної теорії біполярного вибору отримані очікувані ризики прийняття рішень оператором авіаційної системи при впливі зовнішнього середовища, попереднього досвіду і вольового вибору людини-оператора. Проведений аналіз прийняття рішень людиною-оператором авіаційної системи за допомогою стохастичних мереж типу GERT.


Ключові слова: авіаційна соціотехнічна система, людина-оператор, індивідуально-психологічні фактори, соціально-психологічні фактори, рефлексивна модель, біполярний вибір, стохастична мережа
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Шмельова Т.Ф., Сікірда Ю.В. Аналіз розвитку польотних ситуацій в авіаційній соціотехнічній системі. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2011. № 2(28). С. 59-65.

Whoops, looks like something went wrong.