1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(28)'2011
  5. Аналіз точності установки фаз і несучих частот по апертурі циліндричної ФАР при функціональному враженнні бортових РЕС з використанням просторово-часових сигналів

Аналіз точності установки фаз і несучих частот по апертурі циліндричної ФАР при функціональному враженнні бортових РЕС з використанням просторово-часових сигналів

Г.В. Єрмаков, М.М. Ясечко, А.В. Ірха
Анотації на мовах:

Запропонований метод і отримані оцінки впливу помилок розташування фазових центрів випромінювачів і установки початкових фаз і несучих частот на характеристики формуємих багаточастотних просторово-часових сигналів при просторово-фазо-частотному способі керування для циліндричних ФАР.
Ключові слова: багаточастотний просторово-часовий сигнал, дискретність установки, просторово-фазо-частотне керування, циліндрична фазована антенна решітка