1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(28)'2011
  5. Особливості діагностування параметрів іоносфери при використанні парних радіоімпульсів

Особливості діагностування параметрів іоносфери при використанні парних радіоімпульсів

В.Д. Карлов, М.М. Журавський, Д.В. Карлов, О.В. Бісова
Анотації на мовах:


Анотация: У статті аналізується можливість виміру автокоррелляційної функції теплових флуктуацій електронної концентрації іоносфери у випадку, коли випромінюють посилку з двох лінійно-поляризованих радіоімпульсів однакової тривалості та частоти, фронти яких розділені інтервалом часу. Прийом, обробка відбитих від іоносфери сигналів здійснюється на дві лінійно-поляризовані ортогональні антени з подальшим квадратурним, синхронним детектуванням. Пред'явлені вимоги до часового інтервалу, що розділяє фронти випромінених радіоімпульсів.


Ключові слова: метод некогерентного розсіяння радіохвиль, функція автокореляції теплових флуктуацій іоносфери, парні радіоімпульси, антена, поляризація