1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(28)'2011
  5. Експериментальне дослідження деградації елементів прийомного тракту під впливом потужних радіочастотних випромінювань

Експериментальне дослідження деградації елементів прийомного тракту під впливом потужних радіочастотних випромінювань

Д.Б. Кучер, А.И. Харланов, Т.В Зонтова, В.П. Макогон
Анотації на мовах:

У роботі проведене експериментальне дослідження стійкості елементів вхідного каскаду прийомного пристрою до впливу потужного електромагнітного випромінювання
Ключові слова: приймальний тракт, радіочастотні випромінювання, порогова енергія пошкодження