1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(28)'2011
  5. Дослідження методів відбору даних з використанням нечітких запитів на прикладі інтернет-магазина

Дослідження методів відбору даних з використанням нечітких запитів на прикладі інтернет-магазина

С.Ф. Чалий, О.С. Горностаєв
Анотації на мовах:

В статті розглянута проблема пошуку товарів в інтернет-магазинах і методи рішення цієї проблеми – використання алгебри нечіткої логіки при роботі із запитами. Запропонований спосіб переходу від нечітких запитів до чітких на основі вживання трапецієвидної функції приналежності.
Ключові слова: трапецієвидна функція приналежності, алгебра нечіткої логіки, нечіткі запити