1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(28)'2011
  5. Математична модель рефлексивного програмування при управлінні динамічними об'єктами

Математична модель рефлексивного програмування при управлінні динамічними об'єктами

О.І. Тимочко
Анотації на мовах:

Введено поняття рефлексивного програмування поведінкою динамічного об'єкту. Визначені умови, при яких можливе здійснення рефлексивного програмування суб'єктом. Розроблена математична модель рефлексивного програмування. Сформульований основний принцип рефлексивного програмування. Розроблена модель реактивної поведінки суб'єкта управління, встановлені способи управління ним.
Ключові слова: модель, динамічний об'єкт, невизначеність, рефлексивне програмування, реактивна поведінка, управління