1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(28)'2011
  5. Аналіз архітектур та характеристик сучасних планувальників завдань у GRID-системах

Аналіз архітектур та характеристик сучасних планувальників завдань у GRID-системах

К.В. Дема, М.О. Волк, М.А. Филимончук
Анотації на мовах:

Розглядаються принципи роботи та функціональні вимоги до планувальників завдань GRID-систем. Розглядається класифікація алгоритмів планування. Проводиться аналіз архітектурних особливостей сучасних метапланувальників завдань GRID-систем.
Ключові слова: GRID-система, планувальник завдань, алгоритм розподілу