1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(28)'2011
  5. Порівняльна оцінка ефективності одномаршрутного та мультімаршрутного методів передачі повідомлень

Порівняльна оцінка ефективності одномаршрутного та мультімаршрутного методів передачі повідомлень

Ю.І. Лосєв, С.І. Шматков, К.М. Руккас, В.С. Щебенюк
Анотації на мовах:

У статті проведено порівняльний аналіз одномаршрутного та мультимаршрутного методів передач інформації в сучасних комп'ютерних мережах. В якості показника ефективності використовувався час доставки повідомлення. На підставі проведеного порівняльного аналізу визначені необхідні умови використання ямультімаршрутної передачі повідомлень.
Ключові слова: мультимаршрутна передача, комп’ютерні мережі, ефективність передачі повідомлень