Розробка методу розрахунку соціальної дистанції у Web 2.0

О.Ю. Тимофієва
Анотації на мовах:

У статті розглянуто завдання розробки методу розрахунку соціальної дистанції між користувачами Інтернет-ресурсів в Web 2.0, що використовує як вхідні дані профілі користувачів, побудовані на основі онтологій. Даний підхід дозволяє враховувати семантику даних, що описують користувача для максимально точного порівняння. Пропонований метод може бути використаний при розробці соціальних мереж, блогів і систем електронної комерції.
Ключові слова: соціальна дистанція, модель представлення користувачів, семантичне порівняння, онтологія