1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(28)'2011
  5. Оперативного персоналу для забезпечення безпеки електростанцій

Оперативного персоналу для забезпечення безпеки електростанцій

П.Ф. Буданов, Р.М. Мезенцев, О.В. Панін, О.М. Рихлін
Анотації на мовах:

Проведений аналіз існуючих технічних і програмних засобів навчання оперативно-диспетчерського персоналу електричних станцій, розглянуті вимоги до і їх характеристикам, на основі системного підходу до питань технічної реалізації автоматизації реальних енергооб'єктів і обліку тимчасового критерію був запропонований варіант побудови інформаційно-алгоритмічної структури моделі – тренажера, який дозволяє прослідкувати і імітувати проходження інформаційних потоків від нижніх до верхніх рівнів, таким чином, збільшується кількість штатних і нештатних ситуацій, при яких необхідно ухвалювати оперативне рішення в режимі реального часу.
Ключові слова: модель тренажера, алгоритм моделі, оператор – диспетчер, інформаційно-алгоритмічна структура, критерій часу для ухвалення рішення