1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(28)'2011
  5. Використання інформаційного аналізу при розв’язанні системної задачі визначення допустимого періоду часу на формування та реалізацію рішень, які запобігають виникненню критичних, надзвичайних або катастрофічних ситуацій у пунктах пропуску через державний к

Використання інформаційного аналізу при розв’язанні системної задачі визначення допустимого періоду часу на формування та реалізацію рішень, які запобігають виникненню критичних, надзвичайних або катастрофічних ситуацій у пунктах пропуску через державний к

О.В. Боровик, О.М. Дмитренко
УДК 351.746.1:001
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У роботі на основі використання методів інформаційної підтримки прийняття та реалізації рішень формалізовано та розв’язано задачу визначення допустимого періоду часу на формування і реалізацію рішення, яке запобігає виникненню критичних, надзвичайних або катастрофічних ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон України. Проведене дослідження може бути рекомендоване керівнику підрозділу охорони державного кордону як частина загальної методики вироблення управлінських рішень з протидії виникненню конфліктів різного рівня складності у пунктах пропуску.


Ключові слова: пункт пропуску; критична, надзвичайна або катастрофічна ситуація; фактор ризику, повнота, своєчасність та достовірність інформованості; управлінське рішення
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Боровик О. В. Використання інформаційного аналізу при розв’язанні системної задачі визначення допустимого періоду часу на формування та реалізацію рішень, які запобігають виникненню критичних, надзвичайних або катастрофічних ситуацій у пунктах пропуску через державний к / О.В. Боровик, О.М. Дмитренко  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2011. – № 2(28). – С. 165-170.