1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(28)'2011
  5. Аналіз впливу кліматичних факторів на процеси розвитку та припинення великих пожеж на відкритій місцевості

Аналіз впливу кліматичних факторів на процеси розвитку та припинення великих пожеж на відкритій місцевості

М.В. Кустов, В.Д. Калугин
Анотації на мовах:


Анотация: З метою розвитку уявлень про штучний вплив на процес утворення опадів в атмосфері розглянуто фізико-хімічні основи зародження та розвитку процесів конденсування часток. Проаналізовано математичні підходи для опису впливу фізичних параметрів атмосфери на концентрацію конденсованих часток. Показано, що при конкретизації задачі існують шляхи суттєвого спрощення вирішення моделі процесу утворення опадів.


Ключові слова: пожежі на відкритій місцевості, фактори утворення опадів, вітер, вологість, ядра конденсування, опади