1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(28)'2011
  5. Позааудиторна самостійна робота студентів як складова підготовки майбутніх медичних сестер до розв’язання проблемних ситуацій у професійній діяльності

Позааудиторна самостійна робота студентів як складова підготовки майбутніх медичних сестер до розв’язання проблемних ситуацій у професійній діяльності

Т.О. Кудрявцева
УДК 377.8
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглядається роль позааудиторної роботи студентів медичного коледжу, як складової підготовки майбутніх медичних сестер до розв’язання проблемних ситуацій у професійній діяльності, умови організації ПСРС, висвітлюється досвід організації ПСРС у ХБМК №1 при вивченні дисциплін «Основи медсестринства».


Ключові слова: кредитно-модульна система організації навчання, позааудиторна самостійна робота студентів, майбутні медичні сестри
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кудрявцева Т. О. Позааудиторна самостійна робота студентів як складова підготовки майбутніх медичних сестер до розв’язання проблемних ситуацій у професійній діяльності / Т.О. Кудрявцева  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2011. – № 2(28). – С. 192-194.