1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(29)'2011
  5. Визначення нестаціонарних аеродинамічних похідних за даними динамічного експерименту

Визначення нестаціонарних аеродинамічних похідних за даними динамічного експерименту

О.Г. Щербонос
УДК 533.694.73
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Наведено опис експериментальної установки, параметрів експерименту та результатів дослідження нестаціонарних аеродинамічних коефіцієнтів крила з генераторами вихрів в умовах нестаціонарного обтікання. Показано, що ефекти пов’язані з повздовжньою вихровою структурою, що породжують генератори вихрів, значно проявляються при низьких числах Струхаля. При збільшенні частоти коливань зростає інтенсивність поперечних вихрів, що утворюються в наслідок зміни циркуляції навколо крила при періодичній зміні кута атаки і вихрова структура утворена генераторами вихрів надає значно менший вплив на загальну течію навколо досліджуваної моделі, на перший план виходять ефекти, пов’язані з нестаціонарним обтіканням крила.


Ключові слова: аеродинамічна труба, нестаціонарна аеродинаміка, генератори вихрів
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Щербонос О.Г. Визначення нестаціонарних аеродинамічних похідних за даними динамічного експерименту. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2011. № 3(29). С. 57-61.