1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(29)'2011
  5. Алгоритм роботи вимірювача кутових координат підвищеної точності в складі радіолокаційного посадкового комплексу

Алгоритм роботи вимірювача кутових координат підвищеної точності в складі радіолокаційного посадкового комплексу

Н.Д. Рисаков, В.В. Куценко, І.В. Тітов, Ю.М. Добришкін
Анотації на мовах:

У роботі проаналізовані доцільність і можливість підвищення точності вимірювача кутових координат на основі обробки накопичених пачок імпульсів каналом автосупроводження літака в складі радіолокаційного посадкового комплексу, що забезпечує гарантоване керування посадкою літака на аеродром у складних погодних умовах. Запропоновано алгоритм виміру кутових координат літака по пачці накопичених імпульсів на заключному етапі посадки. Він дозволяє (у порівнянні з методом розрахунку кутової координати середини пачки) зменшити помилки дискретизації в число імпульсів раз, що накопичують.
Ключові слова: посадковий радіолокатор, радіолокаційний посадковий комплекс, злітно-посадочна смуга, розрахункова точка посадки, задана лінія посадки, селекція рухомих цілей, когерентний накопичувач, канал автосупроводження