1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(29)'2011
  5. Модель оцінки інформативності двоосновного позиційного представлення з фіксованим приростом

Модель оцінки інформативності двоосновного позиційного представлення з фіксованим приростом

В.В. Бараннік, Д.С. Кальченко
Анотації на мовах:

Проводиться обґрунтування необхідності вдосконалення технологій компресії у напрямку збереження інформаційного змісту зображень і зниження технічної складності реалізації. Висловлюються етапи розробки математичної моделі для оцінки інформативності апертурного опису зображень, що апроксимуються одновимірними двоосновними позиційними числами з обмеженим фіксованим приростом між елементами. Показується потенційні характеристики створюваного підходу щодо скорочення надмірності зображень.
Ключові слова: двоосновне позиційне число з обмеженим приростом