1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(29)'2011
  5. Метод формування інтегрального показника ефективності проектів інформатизації

Метод формування інтегрального показника ефективності проектів інформатизації

О.Д. Болгаров, І.М. Бабак, О.К. Погудіна, С.А. Коба
Анотації на мовах:


Анотация: У статті приведений метод формування системи показників для оцінки інтегрального показника ефективності проектів інформатизації, що виконуються в рамках Національної програми інформатизації України (НПІУ). Метод дозволяє врахувати якісні і кількісні показники проектів інформатизації. Значень інтегрального показника, що набувають, пропонується використовувати для вибору варіанту проекту інформатизації з можливих альтернатив його виконання, а також застосуємо для ранжирування проектів і відбору їх для включення до складу НПІУ.


Ключові слова: проект інформатизації, ключові показники результативності, інтегральний показник ефективності, Національна програма інформатизації, інформаційна технологія