Ефективні методи в сучасних бізнес процесах

В.В. Голян, Н.В. Голян, С.С. Пелешенко, С.С. Сміян
Анотації на мовах:

Розглядається значимість імітаційного моделювання і функціонально коштовного аналізу в сучасному світі. Аналізуються сучасні тенденції в сфері імітаційного моделювання. Розглянуто деякі перспективи розвитку вітчизняного імітаційного моделювання.
Ключові слова: імітаційне моделювання, коштовний аналіз, сучасні тенденції, перспективи розвитку