1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(29)'2011
  5. Надійність складних технічних систем с багаторівневою працездатністю. Метод розрахунку показників надійності

Надійність складних технічних систем с багаторівневою працездатністю. Метод розрахунку показників надійності

Б.М. Ланецький, В.В. Лук'янчук
Анотації на мовах:

Обґрунтовується метод розрахунку показників надійності складних технічних систем с багаторівневою працездатністю, який ґрунтується на можливості декомпозиції множини станів системи на підмножини станів систем с бінарною працездатністю. Розглядаються особливості його використання до різних варіантам невизначеності в задаванні області працездатності системи: чіткий (детермінований), стохастичний та нечіткий.
Ключові слова: складна технічна система, багаторівнева працездатність, показники надійності