1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(29)'2011
  5. Оптимальна стратегія в одному можливому випадку у проектуванні чотирьохопорної конструкції в умовах інтервальних невизначеностей з некоректними попередніми оцінками двох лівих й одного правого кінців

Оптимальна стратегія в одному можливому випадку у проектуванні чотирьохопорної конструкції в умовах інтервальних невизначеностей з некоректними попередніми оцінками двох лівих й одного правого кінців

В.В. Романюк
Анотації на мовах:

Виокремлюється антагоністична модель добору опорної площі у проектуванні чотирьохопорної конструкції в умовах інтервальних невизначеностей з некоректними попередніми оцінками двох лівих й одного правого кінців. Доведено теорему про єдину оптимальну стратегію проектувальника з однією додатковою умовою. Два лівих кінці некоректного попереднього оцінювання виявились компонентами оптимальної стратегії проектувальника. Однак, як зазначається, іноді оптимальна стратегія проектувальника може породжуватися лише з лівими кінцями.
Ключові слова: антагоністична модель, проектування опорної конструкції, чотирьохопорна конструкція, інтервальні невизначеності, некоректне попереднє оцінювання, оптимальна стратегія проектувальника