1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(29)'2011
  5. Дослідження впливу часових параметрів оновлення програмних засобів на готовність двоканальної інформаційно-управлючої системи космічного апарату

Дослідження впливу часових параметрів оновлення програмних засобів на готовність двоканальної інформаційно-управлючої системи космічного апарату

С.О. Засуха
Анотації на мовах:

У статті розглянута багатофрагментна модель інформаційно-управлючої системи космічного апарату, що обслуговується. При побудові моделі враховані проведення оновлення програмних засобів в процесі експлуатації системи, а також усунення виявлених програмних дефектів. За результатами моделювання зроблені висновки щодо способів визначення оптимальних часових параметрів проведення оновлення програмних засобів.
Ключові слова: багатофрагментне моделювання, усунення програмних дефектів, оновлення програмних засобів